บริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด โดยคุณพลกฤต กิจวชรโสภณ (ตั้ง) ได้รับเกียรติในการบรรยายให้กับ TRUE Digital Lab ในหัวข้อ “How and Why tech startup must protect their IP?”

ในประเด็นที่น่าสนใจนี้ มีบางส่วนบางตอน สามารถนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังได้

**************************************

การศึกษาพบว่าการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นระบบ (Systematic patenting) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มยอดขายและโอกาสในการ Licensing ของบริษัท Startup ได้เป็นอย่างดี (Ernst 1996),(Ernst 2001).

การจดสิทธิบัตรอย่างเป็นระบบ จะเกิดขึ้นภายใต้หลักการ 5 ข้อ ที่สำคัญคือ

1. Strategy – การวางกลยุทธ์ที่ดี (วิทยากรได้มีการบรรยาย หลักการสร้าง IP Blueprint)

2. Process – การได้มาซึ่งสิทธิบัตร/IP นั้น มีกระบวนการ Capture Innovation อย่างไร คิดแล้วติดต่อใคร ติดต่อแล้วกรอกข้อมูลที่ไหน เป็นต้น

3.Method – วิธีการในการจดทะเบียน และคุ้มครองเป็นอย่างไร

4. Structure – โครงสร้างขององค์กรสนับสนุน และ Align ไปกับกลยุทธ์หรือไม่

5. Culture – สุดท้ายคือวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิด IP ที่มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม-true

ถ่ายรูปรวมหลังจบการบรรยาย

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การบรรยายต้องทำผ่านระบบ VDO conference แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับทีมงาน ATPSERVE ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนได้อย่างลื่นไหล ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ การตอบคำถาม

ตัวอย่างเอกสารการบรรยาย

ออกแบบหลักสูตรของคุณได้ที่นี่

บริการฝึกอบรม
บริการฝึกอบรม