เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์ ดังนั้นหากคุณมีเครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ก็ควรยื่นจดทะเบียนให้เรียบร้อย แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องหมายที่ต้องการจดทะเบียนนั้นมีคนยื่นไปแล้วหรือยัง การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการตรวจสอบว่า โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้านั้นมีคนยื่นจดทะเบียนไปแล้วหรือไม่ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรับจดทะเบียน และป้องกันการทำแบรนด์เหมือนหรือคล้าย ซึ่งอาจนำมาสู่การฟ้องร้องในภายหลังได้ (อ่านเพิ่มเติม : การละเมิดเครื่องหมายการค้า)

สารบัญ

ช่องทางการสืบค้นเครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบโลโก้

ทางกรมทรัพย์สินปัญญาได้สร้างระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านลิงค์ search.ipthailand.go.th/

เมื่อเข้ามาแล้ว เราจะพบกับหน้าต่างค้นหาทั่วไป (simple search) ซึ่งสามารถค้นหาได้ในฐานข้อมูลสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าได้รวมๆกัน ซึ่งอาจทำให้ได้ผลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาได้ ดังนั้นเราจึงจะต้องเข้าไปยังหน้าต่างการสืบค้นเฉพาะเครื่องหมายการค้า โดยให้เลือก กำหนดเงื่อนไขการค้นหา

จากนั้นเลือก ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ก็จะเข้าสู่หน้าต่างการสืบค้นเฉพาะเครื่องหมายการค้า

สืบค้นโลโก้

จากนั้นเลือก ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย ก็จะเข้าสู่หน้าต่างการสืบค้นเฉพาะเครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า สามารถทำได้ตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการสืบค้น โดยในบทเรียนนี้ เราจะพูดกันเฉพาะพื้นฐาน คือการสืบค้นจากตัวอักษร และจะพาเจาะลึกเรื่องการสืบค้นโดยเสียง และรูปภาพเพียงเล็กน้อย เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ไม่สับสน และสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของตนเองเบื้องต้นได้

องค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า เราจำเป็นต้องรู้จักองค์ประกอบของเครื่องหมายกันก่อน เพื่อที่จะได้สามารถแยกสืบค้นได้อย่างถูกต้อง โดยเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียน จะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

 1. คำ หรือ ตัวอักษร
 2. รูปภาพโลโก้ หรือ สัญลักษณ์
 3. เสียงเรียกขาน
 4. จำพวก/รายการสินค้า

จะเห็นว่า เครื่องหมายหนึ่งๆ มีหลากหลายองค์ประกอบ ซึ่งในการเหมือนหรือคล้ายนั้น ไม่จำเป็นต้องเหมือนคล้ายทุกองค์ประกอบ โดยอาจจะเหมือนคล้ายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ เช่น

 1. คำหรือตัวอักษรเหมือนกันโดยตรง เช่น ADIDAS กับ ADIDAS
 2. คำหรือตัวอักษรคล้ายกัน เช่น ADIDAS กับ ADIDOM
 3. เสียงเรียกขานคล้ายกัน เช่น ADIDAS กับ ADEDAS
 4. รูปภาพหรือโลโก้เหมือนคล้ายกัน

คำถามที่สำคัญคือ แค่ไหนที่เรียกได้ว่าเหมือนหรือคล้าย คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ดีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็สามารถช่วยให้ทราบได้ว่า ลักษณะแบบไหน ที่เรียกว่าเหมือนหรือคล้าย

รู้หรือไม่

ปรึกษาฟรี ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ขั้นตอน ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

การยื่นเครื่องหมายการค้านั้น จำเป็นต้องระบุจำพวก/รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไว้โดยชัดเจน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทุกเครื่องหมายการค้าจะมีจำพวกหรือรายการสินค้าของตนเอง ซึ่งในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า จะทำการพิจารณาในจำพวก/รายการสินค้าเดียวกัน หรือใกล้เคียงเป็นสำคัญ

กล่าวคือ ถ้าเราขายอาหาร แบรนด์ ADAM และมีคนยื่นจน ADAM ในจำพวกอาหารไว้ก่อนหน้า เราก็จะไม่สามารถจดได้ แต่ถ้ามีคนยื่นจด ADAM ไว้ในจำพวกปุ๋ย ซึ่งไม่ใกล้เคียงกับอาหาร ในลักษณะนี้ทำให้ในจำพวกอาหาร สามารถจดคำว่า ADAM ได้

รู้หรือไม่

1. การสืบค้นรายการสินค้า/บริการ

สืบค้นรายการสินค้า

เนื่องด้วยข้อมูลเครื่องหมายมีเป็นจำนวนมาก เราควรจำกัดรายการสินค้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า อีกทั้งเราควรรู้ประเภทรายการสินค้าของเราเพื่อระบุบในเอกสารยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการหาประเภทรายการสินค้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

การค้นหารายการสินค้า สามารถเข้าได้โดยการกด ค้นหาจำพวกสินค้า หรือตามที่อยู่ลิงค์นี้ tmsearch.ipthailand.go.th

รายการสินค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีทั้งสิ้น 45 จำพวก แบ่งเป็น จำพวกของสินค้า จำพวกที่ 1-40 และจำพวกของบริการ จำพวกที่ 41-45 โดยการสืบค้น ให้ทำการใส่ประเภทสินค้า/บริการของเราลงไป ระบบจะทำการค้นหารายการสินค้าที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

ตัวอย่าง เครื่องหมาย MOOWHAN จะใช้ภายใต้การผลิตและขายปุ๋ยอินทรีย์ ดังนั้นเราควรจะค้นหารายการที่ตรงหรือใกล้เคียงกับประเภทสินค้าและบริการของเราให้มากที่สุด

รายการสินค้า-2
รายการสินค้า

ดังนั้น MOOWHAN ดำเนินการผลิตและขายปุ๋ยอินทรีย์จึงอยู่ ภายใต้จำพวก

 • จำพวกที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์
 • จำพวกที่ 35 ค้าปลีกและค้าส่งปุ๋ย

2. ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

กลับมาสู่หน้าต่างการค้นหาเช่นเดิม โดยจะยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้า MOOWAN เช่นเดิม โดยเริ่มการสืบค้นตามขั้นตอน ดังนี้

สืบค้นเครื่องหมายการค้า

2.1 การสืบค้นตัวอักษร

เริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำว่า MOOWAN เข้าไปตรงๆเลย ว่ามีคนใช้คำนี้ไปหรือยัง

2.2 การสืบค้นเสียงเรียกขาน

ต่อมาคือการสืบค้นโดยสืบจากเสียง ของเครื่องหมายการค้า MOOWHAN โดยอย่างที่เราทราบกัน คือ MOOWAN ต้องการจดทะเบียนในจำพวกที่ 1 และ 35 วิธีการสืบค้นในเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องพิจารณาถึงตัวอักษรแรกของชื่อเครื่องหมาย และเสียงท้ายของเครื่องหมาย

การใส่เสียงเรียกขานเครื่องหมาย

พิจารณาเสียงเรียกขาน MOOWHAN คือ อักษรตัวแรก = M , เสียงท้าย = อาน

รายการสืนค้า

หลังจากนี้จะใส่จำพวกเครื่องหมายการค้าเพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้นและสโคปแคบลง

MOOWHAN จะใช้ภายใต้จำพวกที่ 1 และ 35

หลังจากนี้ให้กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล เพื่อแสดงผลการค้นหาว่ามีเครื่องหมาย MOOWHAN มีชื่อเหมือนหรือคล้ายที่จดทะเบียนไปก่อนแล้วหรือไม่

ผลลัพธ์การสืบค้นโลโก้
เครื่องหมายหมูลาย

สังเกตได้ว่าทุกเครื่องหมายจะมีรายละเอียดระบุบถึงชื่อ ประเภทรายการสินค้า/บริการ สถานะ วันที่ยื่นจด ประวัติการพิจารณา ต่างๆ

เสียงท้ายในระบบสืบค้นจะเป็นเสียงยาวทั้งหมด เช่น จะไม่มีสระอิ เวลาค้นหาจะต้องใช้สระอี

รู้หรือไม่

2.3 การสืบค้นรูปโลโก้ /สัญลักษณ์

นอกจากเสียงเรียกขานแล้ว เรายังจำเป็นต้องตรวจสอบความเหมือนคล้ายของสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าด้วย

โลโก้หมูหวาน

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า MOOWHAN ซึ่งมีสัญลักษณะเป็นรูปหมู และ พระอาทิตย์ ดังนั้นเราจึงต้องหาว่ามีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีลักษณะแบบเดียวกับเครื่องหมายMOOWHAN ในจำพวกที่1และ 35 หรือไม่

สืบค้นโลโก้โดยรูปภาพ

วิธีการสืบค้น ทำได้ดังนี้

 1. จากถาดการสืบค้นเดิม เลื่อนลงมายัง เครื่องหมายรูป หลังจากนั้นให้กดเครื่องหมาย + ที่มุมขวาบน
 2. จากนั้นในใส่ข้อมูลการค้นหาในถาด search ด้านมุมซ้ายบน เพื่อค้นหาสัญญาลักษณ์ที่ต้องการสืบค้น ทั้งนี้ในตัวอย่าง คือ รูปหมู และ ดวงอาทิตย์
 3. จากนั้นให้เลื่อนลงมา ใส่จำพวกที่ประเภทของสินค้าและบริการที่ตรงกับ MOOWHAN กล่าวคือ จำพวกที่ 1 และ 35
 4. หลังจากนี้กดปุ่ม ค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงผล
ผลลัพธ์การสืบค้นโลโก้-2

เมื่อกดเข้าไปในเครื่องหมายการค้านั้นๆ ก็จะแสดงรายละเอียดเครื่องหมาย ทั้งชื่อ เลขคำขอ สถานะคำขอ และรายการสินค้า/บริการ ที่ได้ยื่นจดทะเบียนเอาไว้แล้ว

จากผลการตรวจสอบรูปหมูและดวงอาทิตย์ในฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า MOOWHAN ไม่มีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว อีกทั้งยังมีความบ่งชี้ คือไม่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของสินค้าและบริการ จึงมีโอกาสสูงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับจด

สรุป

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ก่อนยื่นจดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้นำไปจดไว้ก่อนแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น รวมถึงยังเพิ่มโอกาสให้การรับจดของเครื่องหมายการค้าของตน ในการแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายที่สามารถทำได้ก่อนการยื่นจดอีกด้วย โดยการสืบค้นเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ 3 แบบคือ 1. สืบค้นจากคำ 2. สืบค้นจากเสียง และ 3. สืบค้นจากรูป