การสร้างแบรนด์และขายสินค้าทุกประเภท แน่นอนว่าต้องมีโลโก้สินค้า หรือโลโก้แบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งโลโก้เหล่านี้นี่เองที่เรียกว่า “เครื่องหมายการค้า” ซึ่งหากคุณไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ อาจทำให้เสียผลประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมายได้
สำหรับผู้ประกอบการที่อยากรู้ว่าการจดเครื่องหมายการค้าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง รวมถึงหากไม่จดเครื่องหมายการค้า ธุรกิจจะได้รับผลกระทบอย่างไร? เรามีคำตอบมาให้ในบทความนี้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคืออะไร?

เครื่องหมายการค้า (Trademark) จัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่หมายถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย รวมไปถึงช่วยป้องกันการถูกลอกเลียนแบบหรือก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้อีกด้วย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงตระหนักถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยคุ้มครองและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ รวมถึงยังสามารถนำไปต่อยอดกับการทำการตลาด ที่ส่งผลในด้านของรายได้ที่สูงขึ้นและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เรามาดูกันว่าประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอะไรบ้าง

รวมประโยชน์ของการจดเครื่องหมายการค้า

1. ได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัยในการทำธุรกิจทุกประเภท

ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจประเภทใด จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การจดเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครองมากถึง 10 ปี และเมื่อครบกำหนด ก็ยังสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงยังช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าหรือบริการของคุณถูกละเมิด อีกทั้งเจ้าของสิทธิยังสามารถเรียกร้องสิทธิ แสดงความเป็นเจ้าหากได้รับความเสียหายจากการทำลอกเลียน เพื่อรักษาผลประโยชน์ ความปลอดภัย และส่วนแบ่งทางการตลาดได้อีกด้วย

2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นการยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ช่วยให้คุณครอบครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการประกอบธุรกิจภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เพราะอาจส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนจนบริษัทของคุณได้รับความเสียหาย

3. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า

เมื่อคุณจดเครื่องหมายการค้าแล้ว คุณยังสามารถทำสัญญาอนุญาตโอนสิทธิหรืออนุญาตให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ หรือผู้อื่นใช้ชื่อและโลโก้ในการประกอบธุรกิจได้ โดยที่เครื่องหมายการค้า ยังเป็นสิทธิที่คุณครอบครองอยู่

4. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีผู้แอบอ้างเอาตราสินค้าไปใช้ หรือแอบอ้างว่าเป็นของตน โดยเจ้าของสิทธิสามารถทำการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า

จะเป็นอย่างไร? หากธุรกิจคุณไม่จดเครื่องหมายการค้า

  • ไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
  • ทำให้แบรนด์อื่น ๆ หรือสินค้าอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันมีการลอกเลียนแบบ หรือสร้างความคล้ายกันในการออกแบบตราการค้าได้
  • ทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถสร้างการจดจำในตลาดได้ รวมถึงทิศทางในการสร้างแบรนด์ยังมีจุดอ่อน เพราะไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • ไม่มีสิทธิฟ้องร้องเอาผิดผู้ที่นำเครื่องหมายการค้าของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือถูกระงับการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน ถึงแม้คุณจะเป็นผู้คิดค้นหรือเป็นเจ้าของสิทธิคนแรกก็ตาม

ATP Serve บริการจดเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรครบวงจร

หากคุณต้องการคำปรึกษาและใช้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ ATP Serve ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางปัญญาแบบครบวงจรช่วยดูแล เราพร้อมบริการตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กในแบบ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีแฟรนไชส์หลายสาขา ดูแลจบทุกขั้นตอนด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ 100% ให้ธุรกิจของคุณมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หากสนใจบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านทาง LINE Official : @atpserve หรือโทร. 02-114-8052