แม้ในปัจจุบัน การรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รู้หรือไม่ว่า เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเริ่มต้น จนกลายเป็นถุงพลาสติกแบบในปัจจุบันนั้น มีที่มาอย่างไร และ สิทธิบัตร ถุงพลาสติก เริ่มต้นมาจากไหน ATPSERVE จะเล่าให้ฟัง

พลาสติก เกิดขึ้นเมื่อใด?

ในปี 1852 Francis Wolle ได้พัฒนาเครื่องผลิตถุงกระดาษขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้าอุปโภคบริโภค แต่ถัดมาไม่นานในปี 1933 สิ่งที่เรียกว่า Polyethylene ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก แน่นอนว่าเราคงไม่มีถุงพลาสติก ถ้าเราไม่สามารถผลิตพลาสติกได้

สิทธิบัตร ถุงพลาสติก ฉบับแรก

ถุงพลาสติกแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ที่มีลักษณะหูหิ้ว 2 หู ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรก โดยบริษัท Celloplast ซึ่งตอนแรกไม่ได้มีหูหิ้วแบบนี้ บริษัท Celloplast ได้พัฒนาหลอดพลาสติก และจดสิทธิบัตร ไว้เมื่อปี 1959 ที่ซึ่งหลอดพลาสติกดังกล่าว สามารถซีลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดก้นถุง และสามารถนำมาใส่ของลงไปได้

ต่อมาถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้ว ได้ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งต่อมาเราเรียกกันว่า “the T-shirt plastic bag” โดยการออกให้มีการซีลก้นถุงมาตั้งแต่แรก และปลายเปิดอีกด้านหนึ่ง จัดให้มีลักษณะของหูหิ้ว เพื่อสะดวกกับการถือ และทำการยื่นจดสิทธิบัตรไว้ ตั้งแต่ปี 1962 ซึ่งต่อมา สิทธิบัตร ถุงพลาสติกลักษณะดังกล่าว ก็กลายเป็นลักษณะของถุงพลาสติกที่เราใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน

อ้างอิง

– How the Plastic Bag Became So Popular – The Atlantic

– When Were Plastic Grocery Bags Invented? A History – QLP