เครื่องมือ “อัพเดท” ความเคลื่อนไหวของสิทธิบัตร

PATENT THAT(TM) คือ Business Intelligent (BI) Dashboard ฟรี! ลิขสิทธิ์เฉพาะโดย ATPSERVE เพื่อผู้ประกอบการไทย สามารถใช้ในการอัพเดทความเคลื่อนไหวของการรับจดสิทธิบัตรรายเดือน ตลอดจนสามารถนำมาประกอบการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม อาทิ การ monitor คู่แข่ง, อัพเดทงานประดิษฐ์ (Invention update) เป็นต้น

ATPSERVE เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า PATENT THAT จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หากต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง หรือการทำรายงานการวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในธุรกิจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ