สิทธิบัตร (patent) จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่คุ้มครองงานประดิษฐ์ นวัตกรรม และด้วยเหตุผลนี้เอง บริษัทชั้นนำจึงมีการใช้ข้อมูลสิทธิบัตรในการเป็นแหล่งของข้อมูล (source of competitive data) เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง อาทิ ใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าคู่แข่งกำลังพัฒนาสินค้าอะไรอยู่ หรือใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในภาพรวม เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์การศึกษาวิจัยให้สอดคล้องไปกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ATPSERVE ในฐานะที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิบัตร ในการวิเคราะห์หาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จึงได้พัฒนาแดชบอร์ดสิทธิบัตรรายแรกของประเทศไทย ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่รับจดทะเบียนในประเทศไทย แบบอัพเดทรายเดือน โดยผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

PATENT THAT คืออะไร

PATENT THAT (พาเท้น แดท) เป็นคำแสลงจากคำว่า Patent Dash(board) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริการข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทย ซึ่งทาง ATPSERVE ได้ทำการวิเคราะห์ สรุป และจัดเรียงข้อมูลสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณา ในเดือนที่ผ่านมาออกมาในรูปแบบที่ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล สิทธิบัตร

ค้นหาสิทธิบัตร

ค้นหาเทคโนโลยีที่สนใจ

ผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาเทคโนโลยี โดยพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ในช่องค้นหากลุ่มเทคโนโลยี เพื่อดูในว่าเดือนที่ผ่านมา สิทธิบัตรในกลุ่มนี้อะไรบ้าง ได้รับจดทะเบียน หรือสามารถค้นหาผู้ถือสิทธิ์ได้เช่นกัน

ค้นหาอายุสิทธิบัตร

ค้นหาสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุ

สิทธิบัตร เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของก็จริง แต่สิทธิบัตรบางฉบับก็ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับจด โดยแม้จะเพิ่งได้รับจด แต่ระยะเวลาความคุ้มครองบางฉบับก็เหลือไม่มาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่สิทธิบัตรประเภทนี้ มักมีอิทธิพล (Impact) ต่อสังคมในระดับสูงจึงได้รับจดช้า

ดังนั้น PATENT THAT จึงมีช่องทางที่เราจะสามารถกรองหาสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในธุรกิจได้ โดยไม่ต้องกลัวโดนฟ้องร้องอีกด้วย

ทั้งนี้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ ไม่ควร นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในธุรกิจโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ