คำถามที่เหล่าผู้ประกอบการอาจกำลังสงสัย ว่าถ้าหากเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปแล้ว เราจะได้รับความคุ้มครองไปทั่วโลกหรือไม่ คำตอบก็คือ การจดเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองเฉพาะในประเทศที่ขอรับจดทะเบียนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า หากมีการยื่นขอจดสิทธิในประเทศไทย ก็จะได้รับความคุ้มครองแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ถ้าธุรกิจใดที่ต้องการความคุ้มครองที่มากกว่านั้น พิธีสารกรุงมาดริดคือตัวช่วย ที่จะทำให้คุณสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและได้รับความคุ้มครองจากประเทศภาคีสมาชิกได้ในครั้งเดียว

 

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อจำแนกสินค้าหรือบริการออกจากผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นของแท้ ได้มาตรฐานและง่ายต่อการจดจำ สำหรับประเทศไทยกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้ก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า เครื่องหมายการค้า มีลักษณะเป็น “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คํา ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” จะเห็นได้ว่ามีการรวมเอา “เสียง” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ด้วยเช่นกัน

สำหรับการยื่นขอจดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีการขอจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิในประเทศต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ การขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศนั้นผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยพิธีสารกรุงมาดริด ซึ่งจะทำให้คุณเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ แต่จำเป็นจะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศต้นกำเนิดก่อนด้วย

 

พิธีสารกรุงมาดริดคืออะไร

พิธีสารกรุงมาดริด คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะสามารถขอรับความคุ้มครองจากประเทศภาคีสมาชิกภายในคราวเดียวกัน

สำหรับในประเทศไทย สามารถยื่นขอผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอรับความคุ้มครองจากประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารกรุงมาดริดได้เลย

 

การยื่นขอจดทะเบียนต่อสมาชิกภาคีพิธีสารกรุงมาดริดดีอย่างไร?

  • ยื่นคำขอผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลย สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มทางการแบบเดียว
  • เลือกขอรับความคุ้มครองในประเภทภาคีสมาชิกได้หลายประเทศในคราวเดียว
  • ต่ออายุเพียงครั้งเดียว ทุก 10 ปี
  • ใช้ภาษาเดียวในการกรอกคำขอจดทะเบียน
  • ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในคำขอครั้งเดียว
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

หากผู้ประกอบการท่านใด ที่ยังไม่มั่นใจว่าควรต้องเตรียมเอกสารประเภทใดบ้าง ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรต่าง ๆ หรือมีขั้นตอนดำเนินงานอย่างไร ที่ ATP Serve เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการรับจดเครื่องหมายการค้า สอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อเราได้ที่ contact@atpserve.com