หลายคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจอาจจะยังสงสัยว่า ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ แล้วทั้ง 2 แบบนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? แบบไหนจัดอยู่ในประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาบ้าง? วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกคนกัน

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไร?

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของธุรกิจ เจ้าของผลงาน หรือผู้ประกอบการนั้น ๆ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่เจ้าของมีสิทธิทางกฎหมายนั่นเอง เป็นการจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องได้ เช่น หนังสือ ภาพถ่าย นวัตกรรมอาหาร หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบจัดการข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น โดยทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

  • สิทธิบัตร (Patent)
  • เครื่องหมายการค้า (Trademark)
  • แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout Designs of Integrated Circuits)
  • ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (Geographical Indication)

เครื่องหมายการค้าคืออะไร?

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) จัดเป็นหนึ่งในประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งปัจจุบัน ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูง เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจของคุณได้ รวมทั้งยังช่วยคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างธุรกิจและผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคนั้นทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของคุณ แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง ที่นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีแล้ว ยังช่วยแสดงสัญลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ทะเบียนพาณิชย์คืออะไร?

ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Certificate) หรือที่หลายคนรู้จักกันอย่าง ทะเบียนการค้า เป็นการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้าว่า ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นการยืนยันว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อให้แก่องค์กรหรือธุรกิจของคุณมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ฐานลูกค้าของคุณได้อีกด้วย เรามาดูกันว่า 5 ประเภทของชื่อทางการค้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นั้นมีอะไรบ้าง

  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

จำเป็นต้องจดทะเบียนทั้ง 2 อย่างหรือไม่? แบบไหนจัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญา?

เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยคุ้มครองการสร้างมูลค่าของสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันควรให้ความสำคัญ และเข้ารับการจดแจ้งสิทธิ์ ในขณะที่การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อให้กิจการ ว่าธุรกิจของคุณมีที่ประกอบการเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งยังสามารถแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกู้เงินและขอสินเชื่อนั่นเอง

บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภท

ATPSERVE เราคือผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตรให้ครอบคลุมทั่วโลก การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือการออกแบบเคื่องหมายการค้าต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการทุกธุรกิจ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามามากกว่า 10 ปี พร้อมมอบความคุ้มครองที่ถูกต้องครบถ้วน และผลงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน