ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอุปโภค ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนก็ล้วนมี ทรัพย์สินทางปัญญา มาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่า ใน 1 ผลิตภัณฑ์ มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง

สารบัญ

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

ลวดลายของสินค้า หรือลักษณะของบรรจุภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรการออกแบบ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่มุ่งเน้นการคุ้มครองการออกแบบสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่คุ้มครองไปถึงฟังก์ชั่น กรรมวิธี กระบวนการผลิต กล่าวคือ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง รูปทรง ก็อาจจะไม่ละเมิดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้

สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร

ในการผลิตสินค้าขึ้นมาซักอย่างนั้น จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวสินค้า มีกระบวนการผลิต หรือมีการออกแบบเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรทั้งสิ้น

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ อนุสิทธิบัตร จะมุ่งเน้นการคุ้มครองไปที่ฟังก์ชั่นของงานประดิษฐ์ องค์ประกอบ การเชื่อมโยงของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงงานสูตร กรรมวิธีการผลิต โครงสร้างสารเคมี ตลอดจนรหัสทางพันธุกรรม ก็สามามรถคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้

ความลับทางการค้า

งานประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรหรือเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้า บางครั้ง เราต้องการเก็บเป็นความลับ อย่างเช่น สูตรอาหาร ก็อาจสามารถถูกปกป้องด้วยความลับทางการค้าได้ ซึ่งการปกป้องเป็นความลับทางการค้า จำเป็นต้องมีกระบวนการหรือกรรมวิธีการเก็บความลับอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลความลับ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าจะคุ้มครองชื่อแบรนด์ โลโก้ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการให้บริการต่างๆ อีกด้วย

ซึ่งเครื่องหมายการค้า มีความสำคัญต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก ในแง่ของการช่วยให้ผู้บริโภค สามารถจำแนกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันออกจากกันได้ ว่ามาจากผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายรายใด

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์จะให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ลวดลายต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งยังคุ้มครองคำบรรยายหรือคำโฆษณาสินค้าอีกด้วย และรวมถึงงานดนตรี ภาพยนต์ สื่อบันทึกภาพ เสียงต่างๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่สร้างสรรค์ โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เพียงแค่ผู้สร้างสรรค์ เก็บหลักฐานของการสร้างสรรค์ไว้

สรุป

ใน 1 ผลิตภัณฑ์ มีทรัพย์สินทางปัญญาหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เรารู้จักกันดีอย่างเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เราไม่คิดว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างสิทธิบัตร ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

อ้างอิง