รับประกันคำขอสิทธิบัตร

100% GUARANTEE รับประกันคำขอสิทธิบัตร

ATPSERVE รับประกันคำขอรับสิทธิบัตรที่ร่างโดยทีมงาน ATPSERVE ทุกฉบับ โดยหลังจากขั้นตอนการสืบค้น
ทางทีมงานจะให้คำแนะนำถึงขอบเขตสิทธิ์ที่ลูกค้าอาจจะได้รับจากการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

หากคำขอรับสิทธิบัตร ไม่ได้รับจดทะเบียน

ATPSERVE จะคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับประกัน

ลิขสิทธิ์-ประเภท1

เป็นคำขอที่ร่างโดยทีมงาน ATPSERVE เท่านั้น

ลิขสิทธิ์-ประเภท2

ลูกค้าต้องยินยอมให้สืบค้นในฐานข้อมูลสิทธิบัตรร่วมด้วย

ลิขสิทธิ์-ประเภท3

สงวนสิทธิ์การรับประกัน สำหรับสิทธิบัตรที่แปลจากภาษาต่างประเทศ

ลิขสิทธิ์-ประเภท4

สงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ยินยอมให้ ATPSERVE กำหนดขอบเขตในข้อถือสิทธิ

ลิขสิทธิ์-ประเภท5

ยอดเงินที่ได้รับคืน เป็นยอดเงินหลังหักภาษี, ส่วนลดและโปรโมชั่น(ถ้ามี)

หากท่านมีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือข้อสงสัย สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หรือเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อเรา

เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เราเชี่ยวชาญ