การรับประกัน

100% GUARANTEE รับประกันคำขอสิทธิบัตร

ATPSERVE รับประกันคำขอรับสิทธิบัตรที่ร่างโดยทีมงาน ATPSERVE ทุกฉบับ โดยหลังจากขั้นตอนการสืบค้น
ทางทีมงานจะให้คำแนะนำถึงขอบเขตสิทธิ์ที่ลูกค้าอาจจะได้รับจากการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

หากคำขอรับสิทธิบัตร ไม่ได้รับจดทะเบียน ATPSERVE จะคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับประกัน