กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถานที่ที่มีปณิธานในการคุ้มครอง ความคิด ของคนไทย

วันนี้เราจะมารู้จัก กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถานที่ที่มีปณิธานในการปกป้อง คุ้มครองและสนับสนุน