คุณพลกฤต ในนามกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเชิญเข้าร่วมเสวนาและแชร์มุมมองการทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่น้องๆนิสิต

ทีมงาน ATPSERVE ขอขอบพระคุณทางคณะผู้จัดงานที่ให้เกียรติกับทีมงานของเรา โดยเราได้นำภาพบรรยากาศมาให้ทุกๆท่านได้ชมกันค่ะ

ATPSERVE-CU
ATPSERVvE-CU
เสวนาจุฬา