เราคือ “บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ที่มีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้เติบโต

ATPSERVE – สถานที่ ที่ทุกไอเดียมีคุณค่า

บริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด (ATPSERVE) เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับการจัดการ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่ครบวงจรทั้งไทยและต่างประเทศ เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ขอเพียงแค่คุณมีไอเดีย ที่ ATPSERVE เรามี solution ครอบคลุมตั้งแต่ ด้าน (1) ECOSYSTEM ในการหา partner และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแหล่ง, การฝึกอบรมและให้ความรู้ (2) PROJECT DEVELOPMENT คือ บริการด้านการออกแบบ, การขึ้น prototype ไปจนถึงการทำ PR material และ (3) COMMERCIALIZATION คือการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนด้านต่างๆ และบริการที่ปรึกษากฏหมาย เป็นต้น

ท่ามกลางกระแสของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความคิดและสิ่งประดิษฐ์ได้ถูกสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทั้งสิ้น

การบริการจัดการไอเดีย และสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในทางตรง

ในวันนี้ ATPSERVE และทีมงานทุกคน มีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ในการช่วยสนับสนุนและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้อย่างเข้มแข็ง

เชื่อเถอะครับว่าทีมเอทีพีเซิร์ฟของเราจะส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไม่มีผิดพลาด ผ่านการบริการที่ออกแบบมาอย่างดี มาร่วมเป็นลูกค้า ที่เอทีพีเซิร์ฟ แล้วเราจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณครับ

ATPSERVE (เอทีพี เซิร์ฟ) มาจากคำสองคำ คือ ATP และ SERVE โดย ATP คือชื่อของสารเคมีหน่วยเล็กที่สุดที่ให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิต (Adenosine triphosphate) ดังนั้น ATPSERVE จึงแสดงถึงความตั้งใจของเราที่จะเป็น “พลัง” ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้กับนัดคิด นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามี เพื่อช่วยสร้างสรรค์ ต่อยอดและคุ้มครองธุรกิจและนวัตกรรมของลูกค้า


แนวคิดการบริการที่ครอบคลุม

atpserve-methodology

ECOSYSTEM

ถ้าคุณยังไม่มีไอเดีย เราช่วยคุณได้ ด้วยบริการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมหรือสิทธิบัตรจากทั่วโลก ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

PROJECT DEV

ถ้าคุณมีไอเดีย เราช่วยสร้างมันให้เกิดขึ้นได้ ด้วยบริการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่าง

COMMERCIALIZATION

เมื่อคุณมีไอเดีย หรือแม้แต่สินค้า เราช่วยให้คุณสามารถสร้างมูลค่าได้ ด้วยบริการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและทั่วโลก ตลอดจนการทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ และบริการที่ปรึกษาทางกฏหมาย

คุ้มครองงานประดิษฐ์ งานออกแบบ

ความคุ้มครอง บนมาตรฐานการให้บริการที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม

เพราะลูกค้า คือคนที่เรา “ใส่ใจ”

ประสบการณ์กับลูกค้าธุรกิจ

การมีที่ปรึกษาที่ใส่ใจ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้น

FIND OUT MORE

ติดต่อเรา

FREQUENCY ASK QUESTIONS

คำถามที่พบบ่อย