atpserve คือใคร

ATPSERVE คือ “บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

ที่มีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าให้เติบโต

ATPSERVE –

Where IDEAS are treasured

สถานที่ ที่ทุกไอเดียมีคุณค่า

บริษัท เอทีพีเซิร์ฟ จำกัด (ATPSERVE) เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสำหรับการจัดการ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ที่ครบวงจรทั้งไทยและต่างประเทศ เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ขอเพียงแค่คุณมีไอเดีย ที่ ATPSERVE เรามี solution ครอบคลุมตั้งแต่ ด้าน (1) ECOSYSTEM ในการหา partner และเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแหล่ง, การฝึกอบรมและให้ความรู้ (2) PROJECT DEVELOPMENT คือ บริการด้านการออกแบบ, การขึ้น prototype ไปจนถึงการทำ PR material และ (3) COMMERCIALIZATION คือการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนด้านต่างๆ และบริการที่ปรึกษากฏหมาย เป็นต้น

ท่ามกลางกระแสของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความคิดและสิ่งประดิษฐ์ได้ถูกสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทั้งสิ้น

การบริการจัดการไอเดีย และสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในทางตรง

ในวันนี้ ATPSERVE และทีมงานทุกคน มีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ในการช่วยสนับสนุนและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมได้อย่างเข้มแข็ง

เชื่อเถอะครับว่าทีมเอทีพีเซิร์ฟของเราจะส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไม่มีผิดพลาด ผ่านการบริการที่ออกแบบมาอย่างดี มาร่วมเป็นลูกค้า ที่เอทีพีเซิร์ฟ แล้วเราจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่นให้กับธุรกิจของคุณครับ

ATPSERVE (เอทีพี เซิร์ฟ) มาจากคำสองคำ คือ ATP และ SERVE โดย ATP คือชื่อของสารเคมีหน่วยเล็กที่สุดที่ให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิต (Adenosine triphosphate) ดังนั้น ATPSERVE จึงแสดงถึงความตั้งใจของเราที่จะเป็น “พลัง” ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ให้กับนัดคิด นักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามี เพื่อช่วยสร้างสรรค์ ต่อยอดและคุ้มครองธุรกิจและนวัตกรรมของลูกค้า

เราคือใคร

แนวคาดการบริการที่ครอบคลุม

Ecosystem

ECOSYSTEM

ถ้าคุณยังไม่มีไอเดีย เราช่วยคุณได้ ด้วยบริการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมหรือสิทธิบัตรจากทั่วโลก ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

project-dev

PROJECT DEV

ถ้าคุณมีไอเดีย เราช่วยสร้างมันให้เกิดขึ้นได้ ด้วยบริการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่าง

COMMERCIALIZATION

COMMERCIALIZATION

เมื่อคุณมีไอเดีย หรือแม้แต่สินค้า เราช่วยให้คุณสามารถสร้างมูลค่าได้ ด้วยบริการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและทั่วโลก ตลอดจนการทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ และบริการที่ปรึกษาทางกฏหมาย

เพราะลูกค้า คือคนที่เรา “ใส่ใจ”

การมีที่ปรึกษาที่ใส่ใจ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้น

enserv

หากท่านมีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือข้อสงสัย สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หรือเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อเรา

เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เราเชี่ยวชาญ