Monthly Archives: May 2023

ลิขสิทธิ์ของ Youtube ที่ youtuber ควรรู้

โลกในปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นโลกแห่งความบันเทิงก็ว่าได้ ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่ว่าในปัจจุบัน สื่อความบันเทิงไม่ได้ผูกโยงอยู่กับสื่อหลักอย่างโทรทัศน์หรือวิทยุเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่หมายถึงด้วยว่า

ลิขสิทธิ์ของ Youtube ที่ youtuber ควรรู้2023-05-23T16:56:03+07:00
Go to Top