นวัตกรรมกับการจดสิทธิบัตรที่ควรรู้

สิทธิบัตร คือ “เครื่องมือ” หนึ่งในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ