Monthly Archives: June 2021

งานสร้างสรรค์เสรี คืออะไร

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักทรัพย์สินทางปัญญากันอยู่แล้ว ซึ่งงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต่างก็มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่ ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานผลงานเหล่านั้นได้ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น หากผู้อื่นจะใช้งานก็ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์กันให้เรียบร้อยก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

งานสร้างสรรค์เสรี คืออะไร2021-06-18T09:15:13+07:00

Youtube Audio Library งานสร้างสรรค์เสรี ฟรีสำหรับ การทำคอนเทนต์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การทำคอนเทนต์ (content) ลงยูทูปได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

Youtube Audio Library งานสร้างสรรค์เสรี ฟรีสำหรับ การทำคอนเทนต์2021-07-02T11:42:30+07:00
Go to Top