การแข่งขันกีฬา โตเกียวโอลิมปิก (Tokyo Olympic) 2020 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าในการจัดกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้งต้องมีการสร้างตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งครั้งนั้นๆ รวมไปถึงมาสคอตต่างๆ ซึ่งสัญลักษณ์และมาสคอตต่างๆ ที่ใช้ในกีฬาโอลิมปิกนั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และแน่นอนว่าในโอลิมปิกครั้งนี้ก็เช่นกัน ทรัพย์สินทางปัญญาใน Tokyo Olympic 2020 ก็ได้รับความคุ้มครองจากทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ เช่นกัน

สารบัญ

สาเหตุที่ต้องมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในโอลิมปิก

เนื่องจากตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงชื่อที่ใช้ในโอลิมปิกนั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ IOC (International Olympic Comittee) ซึ่งทาง IOC ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการจัดงานของทางญี่ปุ่น (JOC) เป็นผู้ดูแล โดย JOC จะเป็นผู้ดูแลทั้งด้านการจัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาและด้านการตลาดเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

การจะใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย สโลแกนต่างๆ ของโอลิมปิกนั้นจำเป็นต้องเป็นองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก IOC ซึ่งก็คือสปอนเซอร์การแข่งขัน องค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดการแข่งขัน องค์กรสื่อ เช่น สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

การนำเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ไปใช้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ IOC และยังถือเป็น Ambush Marketing หรือการตลาดแบบแฝงตัว ซึ่งอาจทำให้สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของโอลิมปิกเสียผลประโยชน์ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ IOC โดยอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองใน โตเกียวโอลิมปิก

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองใน โตเกียวโอลิมปิก 2020 ได้แก่ สัญลักษณ์โอลิมปิก สัญลักษณ์พาราลิมปิก ตราสัญลักษณ์ Tokyo Olympic 2020 ตราสัญลักษณ์ Tokyo Paralympic 2020 มาสคอต Pictograms เหรียญรางวัล คบเพลิงโอลิมปิก ภาพการแข่งขัน สัญลักษณ์ JOC สัญลักษณ์ JPC สโลแกน รวมไปถึงชื่อที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิก เช่น Tokyo 2020 Olympian Olympiad เป็นต้น

โตเกียวโอลิมปิก

กฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาและรูปภาพต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอื่นๆ ในญี่ปุ่น

สรุป

ทรัพย์สินทางปัญญาในโตเกียวโอลิมปิก (Tokyo Olympic 2020) เป็นทรัพย์สินของ IOC ซึ่งผู้ที่สามารถใช้งานทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้มีเพียงองค์กรที่ได้รับอนุญาตจาก IOC เท่านั้น หากมีการละเมิดหรือมีการทำการตลาดแบบแฝงตัว จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ATPSERVE บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

อ้างอิง

Brand Protection Guidelines- Olympic brand protection