หลักสูตรสิทธิบัตร

หลักสูตรสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร

ลูกค้าองค์กรบางส่วนของเรา

Trusted by some of the biggest brands…

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยิ่งรู้ลึก รู้ก่อน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี มาเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยการอบรมหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตรแบบครบวงจรกับ ATPSERVE ผ่านคอร์สเรียนที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริงตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงหัวข้อเฉพาะที่คุณสนใจ หรือร่วมออกแบบคอร์สเรียนที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะกับเราได้ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

จดสิทธิบัตร
enserv

ตัวอย่างหลักสูตร

เราตระหนักดีว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเรื่องเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานและการทำธุรกิจ เพราะนอกจากจะเอื้อให้คุณและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีจุดเด่นไม่เหมือนใครแล้ว ยังช่วยให้คุณเลือกรับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เราจึงได้ออกแบบหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาและอบรมตัวแทนสิทธิบัตร โดยจำแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้คุณเลือกเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกสบาย


Basic IP

ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น


Basic of
Patent Analytic

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น


How to Strengthen
Your Patent

ร่างสิทธิบัตรอย่างไรให้เข้มแข็ง


A Brief History
of Patent

ประวัติย่อสิทธิบัตร


IP for
Influencers
and Content Creators

IP เบื้องต้นสำหรับนักสร้างสรรค์


IP
in Food, Beverage
and Packaging

IP สำหรับอาหารและบรรจุภัณฑ์


IP
in the Healthcare
and
Biotechnology

IP กับการแพทย์และไบโอเทคโนโลยี


IP in Digital Age

ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล


IP Strategy: From
Ideation to
Commercialization

กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา :

จากสร้างสรรค์สู่การขาย

ออกแบบหลักสูตร

..และหลักสูตรอีกมากมาย ที่คุณออกแบบได้

Infographic เรื่อง IP แจกฟรี!

เรียนออนไลน์และออฟไลน์ อย่างมีคุณภาพ

ควบคุมการสอนด้วยเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น ATPSERVE ได้พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตรสิทธิบัตรแบบออนไลน์ (Online Learning) ที่มุ่งเน้นเนื้อหาแบบ Interactive Learning โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการจัดอบรมอย่างทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสอนและการควบคุม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนและมีประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม

สะดวกกว่า เพราะเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ

ATPSERVE มอบการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิบัตรแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางและเวลาที่อาจเป็นอุปสรรค สามารถเพิ่มพูนความรู้ในด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาได้สะดวกสบายตามความต้องการ และมีเวลาสำหรับทบทวน ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ สร้างสรรค์ วางกลยุทธ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานของธุรกิจคุณโดยไม่เสียเวลาเดินทาง

เริ่มต้น “เรียนรู้” พื้นฐานกับเรา

นอกจากหลักสูตรสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกสมัครเรียนได้ตามความต้องการแล้ว ยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองไปกับบทความคุณภาพของ ATPSERVE ที่จะพาคุณไปพบกับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาในแบบต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยื่นจดทะเบียน ความคุ้มครองที่จะได้รับ ตลอดจนทำความรู้จักกับการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนเข้าอบรมหลักสูตรสิทธิบัตรแบบออนไลน์ในครั้งต่อ ๆ ไป

การจดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เร็วๆนี้)

การจดเครื่องหมายการค้าด้วยตัวเอง (เร็วๆนี้)