หลักสูตรสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยิ่งรู้ลึก รู้ก่อน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี ..

หลักสูตรสิทธิบัตร
megnetic-01
north-bangkok-01
enserv
smartmatt-01

ตัวอย่างหลักสูตร

..และหลักสูตรอีกมากมาย ที่คุณออกแบบได้

เรียนออนไลน์ อย่างมีคุณภาพ

ควบคุมการสอนด้วยเทคโนโลยี

ในยุคในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น ATPSERVE ได้พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ (Online Learning) ที่มุ่งเน้นเนื้อหาแบบ Interactive Learning โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการจัดอบรมอย่างทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสอนและการควบคุม

สอบถามเพิ่มเติม

เริ่มต้น “เรียนรู้” พื้นฐานกับเรา

เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไปกับบทความคุณภาพของ ATPSERVE

การจดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เร็วๆนี้)

การจดเครื่องหมายการค้าด้วยตัวเอง (เร็วๆนี้)

อ่านบทความทั้งหมด