สืบค้นสิทธิบัตร ทั่วโลก คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมั่นใจ

สืบค้นสิทธิบัตร พร้อมจัดทำรายงานของ ATPSERVE ครอบคลุมตั้งแต่การสืบค้นทั่วโลกกว่า 100+ ฐานข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ความใหม่และขั้นการประดิษฐ์อย่างละเอียด ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตร ในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง

สืบค้นสิทธิบัตร

” สืบค้นสิทธิบัตร ” ไปทำไม?

การสืบค้นสิทธิบัตร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร เพราะนอกจากจะบอกได้ว่า เราพบเจองานเหมือนหรือคล้ายหรือเปล่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบียน ยังสามารถบอกได้ว่า ที่ปรึกษาต้องวางแนวทางในการร่างคำขอและออกแบบความคุ้มครองอย่างไร จึงจะเหมาะสม

ดังนั้น การสืบค้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากและละเลยไม่ได้ โดยต้องทำอย่างละเอียด รอบคอบและลึกซึ้ง เพื่อไม่ให้พลาดจุดใดจุดหนึ่งไปนั่นเอง

ขั้นตอนการสืบค้นที่ “ครอบคลุม”

ATPSERVE กล้ารับประกันคำขอของเราอย่างมั่นใจ 100% เพราะการออกแบบการสืนค้นที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

1.สืบค้นเบื้องต้น ก่อนเริ่มงาน

สืบค้นสิทธิบัตร เบื้องต้นก่อนเริ่มงาน (Preliminary search) จะช่วยให้เห็นภาพกว้างและโอกาสในการรับจดทะเบียน เพื่อนำไปสู่การแนะนำแนวทางความคุ้มครองที่เหมาะสม

2.สืบค้นเชิงลึก ก่อนร่างคำขอ

สืบค้นเชิงลึก (Professional search) จะช่วยแจกแจงความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ เพื่อนำมาออกแบบขอบเขตความคุ้มครอง หรือข้อถือสิทธิ์ที่เหมาะสม

3.เขียนรายงานที่มีคุณภาพ

รายงานผลการสืบค้น พร้อมบทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และใช้สื่อสารกับผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักฐาน

รายงานผลการสืบค้น มีอะไรบ้าง?

เรารายงานอะไรบ้าง? ในรายงานผลการสืบค้นสิทธิบัตร และสิ่งเหล่านี้ จะช่วยลูกค้าได้อย่างไร?

บทวิเคราะห์ความเหมือนคล้าย

ความใหม่ (Novelty) คือหัวใจของสิทธิบัตร โดยต้องทำการวิเคราะห์ฟังก์ชั่นของงานเทียบกับงานก่อนหน้าแบบ 1 ต่อ 1 ว่ามีจุดแตกต่างหรือไม่?

บทวิเคราะห์ขั้นการประดิษฐ์

ขั้นการประดิษฐ์ คือ การแสดงว่างานได้พัฒนาให้ผลที่แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยพิจารณางานก่อนหน้าหลายงานประกอบกัน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรมากประสบการณ์ของ ATPSERVE จะทำการสรุปผลการสืบค้นและหาแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับคุณลูกค้า

100%

รับประกับคำขอ

เพราะการสืบค้นที่ครอบคลุม เราจึง “กล้า” รับประกัน

96

ชั่วโมงการสืบค้นต่องาน

สืบค้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เราจึงเลือกที่จะให้เวลากับงานสืบค้น

100+

ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

สิทธิบัตร เป็นสิ่งสากล ดังนั้นการสืบค้นจึงต้องทำบนฐานข้อมูลที่เป็นสากลจากหลากหลายประเทศ

เริ่มต้นกับบริการสืบค้นของเรา

อย่ากังวลที่จะสืบค้นสิทธิบัตร เพื่อการออกแบบความคุ้มครองในการจดสิทธิบัตร หรือเพื่อตรวจสอบคู่แข่ง หรือวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของงานประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางกลยุทธ์

“ทีมงาน ATPSERVE พร้อมให้บริการและพร้อมส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการให้บริการที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี”

Phonlkrit,

ATPSERVE’s CEO

สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

หรือแอดไลน์: @atpserve เพื่อติดต่อเรา

atpserve line