จดสิทธิบัตร

จดสิทธิบัตรประเทศไทย ครบทุกขั้นตอน

บริการ จดสิทธิบัตรประเทศไทย ครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์ สูตร กรรมวิธีหรืองานระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยให้บริการครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบค้นเชิงลึก ร่างคำขอพร้อมจัดทำรูปเขียน ตลอดจนติดตามดูแลจนกระทั่งได้รับจดทะเบียน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการ และผลลัพธ์ที่เราได้ส่งมอบอย่างเต็มที่

ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร
รับจด100%

การสืบพร้อมจัดทำรายงาน

และบทวิเคราะห์เชิงลึก

รับประกันคำขอ

รับประกัน

จดไม่ผ่านคืนเงิน

ที่ปรึกษา

คำปรึกษาพิเศษ

โดยผู้เชี่ยวชาญ

โปรโมชั่นสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นองค์ประกอบทางวิศวะกรรม สูตร กรรมวิธีการผลิต หรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยปกติมักหมายถึงงานประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ มีการพัฒนาที่แตกต่างจากเดิมอย่างเด่นชัด (Breakthrough technology) โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย มีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 20 ปี

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร คุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เป็นองค์ประกอบทางวิศวะกรรม สูตรหรือกรรมวิธีการผลิต ซึ่งโดยทั่วไป มักหมายถึงงานประดิษฐ์ที่เป็นการต่อยอดเพียงเล็กน้อย (Incrimental Technology) ซึ่งอนุสิทธิบัตร มีอายุความคุ้มครองสูงสุด 10 ปี

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรออกแบบ

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (design patent) จะแตกต่างจากสิทธิบัตร สองประเภทแรก ตรงที่สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง รูปทรง ลวดลายหรือสีสันของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ลวดลายของผ้า ลวดลายของกระเบื้อง โฉมรถยนต์ ดีไซน์แจกัน เป็นต้น โดยสิทธิบัตรออกแบบ มีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 10 ปี

หากท่านมีงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือข้อสงสัย สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

หรือเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อเรา

เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เราเชี่ยวชาญ