phonlakrit-talk

สิทธิบัตร จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อโลกในปัจจุบัน เนื่องจากมันช่วยปกป้องนวัตกรรม ในโลกที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

จะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราทุ่มเทเวลา และทรัพยากรในการพัฒนางานประดิษฐ์สักชิ้นหนึ่ง แต่ว่าพอเปิดออกสู่ตลาด งานประดิษฐ์นั้นกลับโดนลอกเลียนแบบในทันที เพราะฉะนั้น การจดสิทธิบัตร จึงถือได้ว่าเป็น soft skill ที่สำคัญสำหรับนวัตกรในยุคปัจจุบัน ซึ่งถ้าเราสามารถเข้าใจและทำได้อย่างเชี่ยวชาญ ย่อมส่งผลให้เราเกิดความได้เปรียบคู่แข่งในตลาดอย่างมหาศาล

จดสิทธิบัตร ข้อดี-ข้อเสีย

ก่อนการยื่นจดสิทธิบัตร หรือการลงทุนลงแรง เรียนรู้เรื่องสิทธิบัตร เราควรจะทราบข้อดีข้อเสีย ของสิทธิบัตรไว้บสักนิด เพื่อที่จะได้นำมาวางแผนได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียเงิน เสียเวลาเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์กับการจดสิทธิบัตร

ข้อดี

  • สิทธิบัตรให้สิทธิเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ในการผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือถือครอง ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้น

  • เมื่อสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียน เจ้าหน้าที่สามารถเอาผิดผู้ละเมิดได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งจากเจ้าของก่อน (แต่โดยส่วนใหญ่ก็รอเจ้าของแจ้งก่อน)
  • ข้อมูลสิทธิบัตร สะท้อนแนวโน้มของเทคโนโลยี เพราะเหล่าบริษัทชั้นนำจะจดสิทธิบัตรงานประดิษฐ์ของตัวเองเสมอ
  • ข้อมูลสิทธิบัตร ช่วยให้เรารู้ว่าคู่แข่งพัฒนาอะไรอยู่ โดยการไปดูว่าเขาจดสิทธิบัตรอะไรไว้บ้าง
  • สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง สามารถซื้อขาย หรือใช้ค้ำประกันได้ (ถ้ามีมูลค่ามากพอ)

ข้อเสีย

  • การได้ความคุ้มครอง แลกมากับการต้องเปิดเผยสาระสำคัญของงานประดิษฐ์สู่สาธารณะ

  • ค่าใช้จ่าย ในการจดสิทธิบัตรในประเทศชั้นนำ มีราคาค่อนข้างสูง จึงต้องตัดสินใจดีๆ

  • สิทธิบัตร มีอายุจำกัด เมื่อหมดอายุจะตกเป็นของสาธารณะ ใครๆ ก็สามารถใช้ได้
  • ระบบสิทธิบัตร เป็นหลักดินแดน จดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น ถ้าอยากคุ้มครองในต่างประเทศต้องเข้าไปจดในประเทศนั้นๆ
  • การเปิดเผยโดยไม่ระวังก่อนการจดสิทธิบัตร อาจจะทำให้สูญเสียความใหม่ จนไม่สามารถจดทะเบียนได้

ประหยัดเวลาเรียนรู้ ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิบัตรช่วยดำเนินการ

บริการจดสิทธิบัตร

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร

ทรัพย์สินทางปัญญา จัดเป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตนประเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นทรัพย์สิน (asset) แล้ว ย่อมต้องสามารถตีเป็นมูลค่าได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือค้ำประกันได้ โดยทรัพย์สินทางปัญญาก็คือทรัพย์สินที่เกิดจาก “ความคิด” ของมนุษย์ ที่ทุ่มเท พยายาม ในการพัฒนาหรือศึกษาวิจัย จนได้งานที่มีความใหม่ และมีคุณประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง

ในปัจจุบัน ทรัพย์สินทางปัญญา จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ดังเราจะเห็นว่าองค์กรณ์ชั้นนำในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Google, Amazon หรือแม้แต่ Starbuck ต่างมีสินทรัพย์ที่สำคัญเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือแม้แต่ข้อมูลผู้บริโภค

ทำไมต้องจดสิทธิบัตร

องค์กรสิทธิบัตรโลก (WIPO) ได้ให้เหตุผลสำหรับการจดสิทธิไว้ ตัวอย่างเช่น

(1) สิทธิบัตร ช่วยให้มีอำนาจในตลาดมากขึ้น (Market Power) จึงช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือได้กำไรมากขึ้น

(2) สิทธิบัตรช่วยสร้างช่องทางของรายได้ใหม่ๆ (New Revenue Stream) ให้ธุรกิจ อย่างเช่นการอนุญาติให้ใช้สิทธิ์

(3) ช่วยในการระดมทุนหรือดึงดูดนักลงทุน

(4) ปกป้องอิสระในการดำเนินการ (Freedom to Operate) เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า จะไม่มีใครมาขัดขวางไม่ให้เราผลิต/ขาย นวัตกรรมนี้

The IP health check.

ตรวจสอบสุขภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Health) ของคุณฟรี ง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือ IP HEALTH CHECK ของ ATPSERVE

จะช่วยให้คุณทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กรของคุณ (หรือส่วนตัวก็ได้) เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผน กลยุทธิ์การจดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ดาวน์โหลด IP HEALTH CHECK TOOL

หลักสูตร จดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง (อัพเดท 2022)

จดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง-EP1

หัวข้อ 1 : การเตรียมความพร้อม (patent roadmap)

การจดสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง โดยมี “สิทธิบัตร” เป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ..

เข้าสู่บทเรียน
ความใหม่

หัวข้อ 2 : วิเคราะห์ความใหม่ของงานประดิษฐ์ ทำอย่างไร?

การจดสิทธิบัตรนั้น ความใหม่ (novelty) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยงานที่ขาดซึ่งความใหม่ อาจมีผลทำให้สิทธิบัตรดังกล่าวไม่สามารถได้รับจดทะเบียน หรือโดดคัดค้าน เพิกถอนได้..

เข้าสู่บทเรียน

หัวข้อ 3 : แนะนำ โปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร ทั่วโลกฟรี ที่ดีที่สุด

เร็วๆนี้
การจดสิทธิบัตร

หัวข้อ 4 : เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสิทธิบัตร ด้วยตัวเอง

เมื่อได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง บทเรียนนี้จะพูดถึงการเตรียมเอกสารทั้งหมด เพื่อขอจดสิทธิบัตร

เข้าสู่บทเรียน

หัวข้อ 5 : การเตรียมร่างคำขอ – หัวใจของการขอสิทธิบัตร

เร็วๆนี้

หัวข้อ 6 : กลยุทธ์การร่างข้อถือสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ

เร็วๆนี้

บทความแนะนำ

10 วิธีการใช้ข้อมูลสิทธิบัตร ให้เหนือกว่าคู่แข่ง

รู้ก่อนใคร ไปไวกว่าคนอื่น

เร็วๆนี้

หัวข้อ 7 : สูตรการหลบหลีกงานประดิษฐ์เหมือนคล้าย

เร็วๆนี้

หัวข้อ 8 : วิธีการร่างสิทธิบัตรการแพทย์ และไบโอเทค

เร็วๆนี้

หัวข้อ 9 : การยื่นคำขอสิทธิบัตรด้วยตัวเอง ทางออนไลน์และออฟไลน์

เร็วๆนี้

หัวข้อ 10 : ตัวแทนสิทธิบัตรคือใคร?

เร็วๆนี้

หัวข้อ 11 : 3 วิธีการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ

เร็วๆนี้

หัวข้อ 12 : โปรแกรมติดตามคำขอสิทธิบัตรแนะนำ (ปี 2021)

เร็วๆนี้
จดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง EP-13

หัวข้อ 13 : กลยุทธ์การจดสิทธิบัตรให้ครอบคลุม

เร็วๆนี้
จดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง EP-14

หัวข้อ 14 : ประเมินมูลค่าสิทธิบัตรอย่างไร?

เร็วๆนี้