บริการปกป้องงานสร้างสรรค์ ภาพเขียน ภาพวาด เพลง ด้วยการจดลิขสิทธิ์

บริการ จดลิขสิทธิ์ คุ้มครองงานสร้างสรรค์ ภาพเขียน ภาพวาด เพลง ป้องกันการทำซ้ำ ดัดแปลง โดยมีทีมงานมืออาชีพดูแลตลอด ขั้นตอนจดลิขสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม

งานที่สามารถจดลิขสิทธิ์

บริการปกป้องงานสร้างสรรค์ ภาพเขียน ภาพวาด เพลง ด้วยการจดลิขสิทธิ์

การจดลิขสิทธิ์ ความจริงแล้วไม่ใช่การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เนื่องจากลิขสิทธิ์จะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่สร้างสรรค์

โดยงานที่เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ค่าบริการของเรา

Standard

ต่อครั้ง2,990บาท
 • 1 งานลิขสิทธิ์
 • บริการจัดทำคำขอจดแจ้ง
 • เป็นตัวแทนดำเนินการและพบผู้ตรวจสอบ
 • อัพเดทสถานะรายเดือน
 • รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

Premium

เหมาๆ22,990บาท
 • 10 งานลิขสิทธิ์
 • บริการจัดทำคำขอจดแจ้ง
 • เป็นตัวแทนดำเนินการและพบผู้ตรวจสอบ
 • อัพเดทสถานะรายเดือน
 • รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

Business

รายปี69,990บาท
 • ไม่จำกัดจำนวน
 • บริการจัดทำคำขอจดแจ้ง
 • เป็นตัวแทนดำเนินการและพบผู้ตรวจสอบ
 • อัพเดทสถานะรายเดือน
 • รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

โทรปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ

โทรทันที

สิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตร กรรมวิธี ถือว่า “ไม่” เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

งานประดิษฐ์ดังกล่าวถือว่าเป็นงานสิทธิบัตร ควรได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองอย่างถูกต้องก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ

บริการจดสิทธิบัตร
จดลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือ

ลิขสิทธิ์ จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบริการจดแจ้งงานลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเพียง “การจดแจ้ง” เท่านั้น ไม่ได้แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ เพียงแต่กรมฯได้รับทราบว่าเราได้สร้างสรรค์ขึ้นในวันที่เท่าไหร่ หากมีการพิสูจน์ขึ้นมาก็จะได้มีหลักฐานว่าเราได้สร้างสรรค์งานนี้

“Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.”
WIPO

แชร์เนื้อหาที่น่าสนใจนี้

อ่านเรื่องลิขสิทธิ์ เพิ่มเติม

สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

 1. ทำซ้ำ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถคัดลอก ทำสำเนา ได้ เช่น การถ่ายเอกสาร การ copy save เป็นต้น
 2. ดัดแปลง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตัวเองได้ เช่น รูปการ์ตูนย์ สามารถออกแบบให้มีท่าทางต่างๆ หรือเปลี่ยนชุดแต่งกายได้ การดัดแปลงบทละคร หรือการนำการ์ตูนย์มาทำเป็นภาพยนต์ เป็นต้น
 3. เผยแพร่ต่อสาธารณะ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะนำงานลิขสิทธิ์ของตนเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ เช่น นำมาจัดแสดง การจำหน่าย การเปิดเพลงในที่สาธารณะ เป็นต้น
 4. ให้เช่าต้นฉบับ ในงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนต์ สิ่งบันทึกเสียง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชน์จากการให้สิทธิ์ผู้อื่นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเก็บเงินได้ เช่น การให้เช่าหนัง เพลง เป็นต้น
 5. ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ยกประโยชน์อันเกิดจากค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 6. อนุญาติให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ กรณีเจ้าของไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกใช้งานลิขสิทธิ์ของตนเอง เจ้าของสามารถอนุญาติให้ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของตนได้ โดยอาจได้รับเป็นเงินค่าตอนแทน