ปกป้องงานสร้างสรรค์  ภาพ เพลง ด้วยการจดแจ้งลิขสิทธิ์

ATPSERVE ที่ปรึกษาด้านจดลิขสิทธิ์ พร้อมให้การบริการรับจดลิขสิทธิ์ทุกประเภท เพื่อให้การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ทั้ง ภาพเขียน ภาพวาด เพลง ป้องกันการทำซ้ำ ดัดแปลง โดยมีทีมงานมืออาชีพดูแลตลอดขั้นตอน ที่ครอบคลุมทั้งการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ไปจนถึงการรับปรึกษาเรื่องการจดลิขสิทธิ์จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

งานที่สามารถจดลิขสิทธิ์

บริการปกป้องงานสร้างสรรค์ ภาพเขียน ภาพวาด เพลง ด้วยการจดแจ้งลิขสิทธิ์

การจดลิขสิทธิ์ ความจริงแล้วไม่ใช่การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เนื่องจากลิขสิทธิ์จะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่สร้างสรรค์

โดยงานที่เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ค่าบริการของเรา

Standard

ต่อครั้ง4,700บาท
 • 1 งานลิขสิทธิ์
 • บริการจัดทำคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์
 • เป็นตัวแทนดำเนินการและพบผู้ตรวจสอบ
 • อัปเดตสถานะรายเดือน
 • รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

Premium

เหมาๆ36,990บาท
 • 10 งานลิขสิทธิ์
 • บริการจัดทำคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์
 • เป็นตัวแทนดำเนินการและพบผู้ตรวจสอบ
 • อัปเดตสถานะรายเดือน
 • รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

โทรปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ

สิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ สูตร กรรมวิธี ถือว่า “ไม่” เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

งานประดิษฐ์ดังกล่าวถือว่าเป็นงานสิทธิบัตร เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างดี ควรได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างถูกต้องก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ

จดลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คืออะไร?

ลิขสิทธิ์ จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก่อน

อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบริการจดแจ้งงานลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเพียง “การจดแจ้ง” เท่านั้น ไม่ได้แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ เพียงแต่กรมฯ ได้รับทราบว่าเราได้สร้างสรรค์ขึ้นในวันที่เท่าไหร่ หากมีการพิสูจน์ขึ้นมาก็จะได้มีหลักฐานว่าเราได้สร้างสรรค์งานนี้

“Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.”
WIPO

แชร์เนื้อหาที่น่าสนใจนี้

สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

 1. ทำซ้ำ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถคัดลอก ทำสำเนา ได้ เช่น การถ่ายเอกสาร การ copy save เป็นต้น
 2. ดัดแปลง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตัวเองได้ เช่น รูปการ์ตูนย์ สามารถออกแบบให้มีท่าทางต่างๆ หรือเปลี่ยนชุดแต่งกายได้ การดัดแปลงบทละคร หรือการนำการ์ตูนย์มาทำเป็นภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. เผยแพร่ต่อสาธารณะ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะนำงานลิขสิทธิ์ของตนเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ เช่น นำมาจัดแสดง การจำหน่าย การเปิดเพลงในที่สาธารณะ เป็นต้น
 4. ให้เช่าต้นฉบับ ในงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชน์จากการให้สิทธิ์ผู้อื่นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเก็บเงินได้ เช่น การให้เช่าหนัง เพลง เป็นต้น
 5. ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ยกประโยชน์อันเกิดจากค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 6. อนุญาติให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ กรณีเจ้าของไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกใช้งานลิขสิทธิ์ของตนเอง เจ้าของสามารถอนุญาติให้ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของตนได้ โดยอาจได้รับเป็นเงินค่าตอนแทน

ขั้นตอนการใช้บริการ ATPSERVE

รายละเอียดเบื้องต้น สำหรับบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการ ผ่านช่องทางการติดต่อ >> https://www.atpserve.com/contact
 2. ATPSERVE จัดส่งแบบกรอกข้อมูล เพื่อขอรับรายละเอียดการประดิษฐ์/ เครื่องหมายการค้า/ ลิขสิทธิ์ พร้อม Checklist เอกสารที่ต้องเตรียม
 3. ATPSERVE จัดส่ง Project Timeline และเริ่มดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 4. ชำระค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • คำขอรับสิทธิบัตร – ลูกค้าชำระค่าบริการงวดที่ 2
  • คำขอรับเครื่องหมายการค้า – ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 5. ATPSERVE ยื่นจดทะเบียน และติดตามสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 6. ลูกค้าติดตามสถานะผ่าน ATP-ASK

ทั้งนี้ บริการแต่ละประเภทอาจมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงได้ ตามงานหรือความต้องการของลูกค้า โดยสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ ติดต่อเรา

ระยะเวลาการให้บริการของ ATPSERVE

ATPSERVE มาพร้อมกับบริการจดลิขสิทธิ์ และมีกระบวนการที่สามารถส่งมอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ให้ลูกค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (เฉพาะคำขอภาษาไทย และคำขอที่มีสถานะปกติ) โดยนับตั้งแต่ได้รับชำระเงินและได้ข้อมูลครบถ้วน

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีกรณีเร่งด่วน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นจดลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานแบบเร่งด่วนได้ตลอดเวลา